ขั้นตอนการสมัครสมาชิกแบบทั่วไป
ขั้นตอนการสมัครสมาชิกแบบทั่วไป

 

 

 

 

ขั้นตอนการสมัครสมาชิกแบบทั่วไป 

 

คลิกที่นี่เพื่อดูใน Youtube 

   

1.  คลิกที่ปุ่ม "เข้าสู่ระบบ"

 

2. เมื่อเข้าสู่หน้าจอ "เข้าสู่ระบบ" ที่ด้านล่างท่านสามารถเลือกประเภทลูกค้าที่ท่านต้องการจะสมัครได้

 

    ในกรณีที่ท่านต้องการจะสมัครสมาชิกผู้ใช้แบบทั่วไปเลือกที่ "ลูกค้าทั่วไป / Fleet"

 

3. เมื่อเข้าสู่หน้าจอ "การสมัครสมาชิก" ท่านจำเป็นต้องกรอกข้อมูลต่างๆให้ครบถ้วน

 

    *** หากมีการขอเอกสาร โปรดใส่เอกสารพร้อมประทับตราบริษัทหรือเซ็นสำเนาถูกต้องด้วย ***

 

    3.1. Email : คือ Email ที่ใช้ในการ login และใช้ในการรับข้อความการอัพเดตสถานะ เมื่อสั่งซื้อสินค้าบนหน้าเว็บไซต์

 

    3.2 รหัสผ่าน : คือ รหัสผ่านที่ใช้ในการ login เข้าสู่ระบบ

 

    *** รหัสผ่าน จำเป็นต้องใช้ตัวอักษรเป็น "ภาษาอังกฤษ" หรือ "ตัวเลข" เท่านั้น ***

 

    *** ห้ามมีอักขระพิเศษเช่น  " / , - , $ , &"  ***

 

    3.3 ยืนยันรหัสผ่าน : คือ การยืนยันความถูกต้องว่า ท่านสร้างรหัสผ่านถูกต้องตามที่ต้องการ

 

    *** ยืนยันรหัสผ่าน จำเป็นต้องใส่ข้อมูลให้เหมือนกับช่อง รหัสผ่าน ทุกตัวอักษรเท่านั้น ***

 

    3.4 ชื่อผู้ใช้ : ชื่อที่ท่านใช้ในการสั่งซื้อสินค้าภายในเว็บไซต์

 

    3.5 ชื่อ / นามสกุล : ชื่อจริงและนามสกุลจริงของท่าน

 

    3.6 เบอร์โทรศัพท์ : เบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวของท่าน

 

    *** เบอร์โทรศัพท์นี้ ADMIN จะใช้ในการติดต่อกับลูกค้าโดยตรง ดังนั้นจำเป็นต้องกรอกข้อมูลใช้ถูกต้อง ***

 

    3.7 Line ID : ID LINE ที่ท่านต้องการใช้สมัคร

 

    3.8 ที่อยู่ : ที่อยู่นี้ บริษัทจะใช้ในเป็นที่อยู่หลักในการจัดส่งสินค้า

 

    *** ที่อยู่ ในที่นี้ประกอบด้วย เลขที่บ้าน , หมู่ที่ , ถนน ***

 

    3.9 รหัสไปรษณีย์ : รหัสไปรษณีย์ที่ตรงกับที่อยู่ของท่าน

 

    *** เมื่อกรอกรหัสไปรษณีย์แล้วระบบจะดึงข้อมูลช่องจังหวัด อำเภอ ตำบล ขึ้นมาแสดง ***

 

    *** ท่านจำเป็นต้องตรวจสอบและแก้ไขช่อง จังหวัด / อำเภอ / ตำบล ให้ถูกต้อง ***

 

    3.10 การรับข่าวสารจากทางร้าน : ท่านสามารถเลือกรับข้อมูลข่าวสารได้ตามช่องทางที่มีให้เลือกดังนี้

 

    - ผ่านทางเบอร์โทรศัพท์มือถือ

 

    - ผ่านทาง SMS                        

 

    - ผ่านทาง Email                      

 

    3.11 ยอมรับ ข้อกำหนดและเงื่อนไข ของทางบริษัท : ท่านจำเป็นต้องยอมรับข้อกำหนดต่างๆ ที่ทางบริษัทกำหนดไว้

 

    *** ท่านสามารถคลิกที่ "ข้อกำหนดและเงื่อนไข" เข้าสู่หน้าจอ "ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์" 

 

    เพื่ออ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ภายในเว็บไซต์ได้ ***

 

4. เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนและตรวจสอบความถูกต้องแล้ว กดปุ่ม "ยืนยันการสมัคร" เพื่อเสร็จสิ้นการสมัครสมาชิก

 

 

คลิกที่นี่เพื่อไปที่หน้าสมัครสมาชิกแบบทั่วไป

 

 

line
facebook
phone